Algemene voorwaarden deelnemers Mundi

Artikel 1 Definities

 • Deelnemers: particulieren die zich hebben aangemeld bij Mundi.
 • Bezoeker: website bezoeker die zich niet heeft aangemeld bij Mundi.
 • Partners: merken waarmee Mundi.eco een overeenkomst heeft en welke op het platform mundi.eco worden vermeld.
 • Spaarpunten of punten: Punten die deelnemers kunnen verdienen door middel van verschillende activiteiten
 • Incentive: een korting, product of belevenis die partners aanbieden in ruil voor spaarpunten.


Artikel 2 Doel van het programma:

Mundi en de partners van Mundi hebben als doel om consumenten impact-first merken te laten ontdekken. Onderdeel hiervan is dat wij partners de mogelijkheid willen geven aantrekkelijke voordelen aan deelnemers te bieden. Hiervoor is hebben wij een spaarprogramma ontwikkeld met punten welke bij verschillende partners inzetbaar zijn.

Artikel 3 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

 • De algemene voorwaarden van toepassing op de diensten en informatie die Mundi levert tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 4 Partners van het programma:

 • De partners van Mundi hebben een maatschappelijke sociale en/of ecologische missie opgenomen in hun bedrijfsvoering.
 • Mundi heeft partners zorgvuldig geselecteerd zoals omschreven op Mundi.eco.


Artikel 5 Informatie

 • De informatie op de website, email en ander uitingen zijn met zorgvuldigheid samengesteld.
 • Mundi is afhankelijk van de informatie die partners vertrekken en niet in staat de gemaakte claims, productinformatie of andere informatie feitelijk te verifiëren en neemt hier derhalve geen verantwoordelijkheid voor.
 • Content, informatie en artikelen die Mundi op de website stelt kan geen claims aan worden ontleend.
 • Mundi gebruikt een ai app welke antwoorden genereert. Mundi heeft geen controle of over of invloed op de informatie en antwoorden die het ai model levert. Het gebruik hiervan is dan ook voor verantwoordelijkheid van de deelnemer of website bezoeker zelf.


Artikel 6 Sparen van Mundi punten:

 • Als Deelnemer kan de consument punten verdienen door middel van aankopen die worden gedaan bij onze partners.
 • Het staat partners vrij geen punten aan te bieden in combinatie met andere promotionele kortingen of activiteiten.
 • Het staat Partners vrij een ieder moment te stoppen met het aanbieden van Mundi punten
 • Het staat onze Partners vrij om te bepalen dat alleen nieuwe of ook bestaande klanten punten ontvangen bij aankopen.
 • De hoeveelheid punten die wordt verstrekt bij een aankoop kan variëren en is willekeurig


Artikel 7 Mundi Punten:

 • Ontvangen punten vertegenwoordigen geen geld waarde
 • Er kunnen geen rechten aan de punten worden ontleend
 • Ontvangen punten zijn in beginsel 6 maanden geldig
 • Ontvangen punten kunnen ten alle tijden worden ingetrokken of opgeheven
 • Het is aan partners om te bepalen wat zij aanbieden voor punten en aan wie
 • Het staat partners vrij om elk moment de aanbieding te annuleren of wijzigen, zolang de transactie in de webshop nog niet is afgerond en de punten derhalve nog niet zijn ingezet door deelnemer.  
 • Het is aan partners vrij om te bepalen dat punten alleen kunnen worden ingezet door deelnemers die nog geen klant zijn bij betreffende partner
 • Het is aan partners vrij te om bepalen dat punten alleen kunnen worden ingezet door deelnemers die reeds klant zijn bij betreffende partner
 • Punten zijn niet overdraagbaar tussen deelnemers, consumenten of andere anders dan in te zetten als hierboven omschreven.


Artikel 8 Kopen van producten en verwerken van punten

 • Het kopen van producten geschied direct op de webshop van de Partner zonder verdere tussenkomst van Mundi
 • De toepasselijke overeenkomst bij koop van een product of afnemen van een dienst geschiedt direct tussen deelnemer en betreffende partner. Mundi is hierbij geen partij en ook geen onderdeel van de transactie.
 • Mundi zal het saldo van deelnemer controleren de gespaarde of ingezette punten verwerken.
 • Deelnemer dient zelf met de partner of te stemmen met betrekking tot de korting, het voordeel, product of andere tegenprestatie die de partner aan de punten heeft verbonden.


Artikel 9 Inschrijving en deelname:

 • Om punten te kunnen ontvangen en deel te nemen, dienen spaarders een account te aan te maken bij Mundi.eco en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, cookie statement en privacy voorwaarden
 • Door deel te nemen geeft deelnemer toestemming aan Mundi om emails of andere uitingen te sturen
 • Deelnemers kunnen ten alle tijden zich uitschrijven voor mailings van Mundi
 • Deelnemers kunnen ten alle tijden kosteloos zich afmelden voor Mundi
 • Bij het vermoeden van een inactieve status van een account, behoudt Mundi zich het recht voor deze te verwijderen
 • Alvorens zal Mundi voornoemde verwijdering aan de deelnemer per email mededelen en de mogelijkheid bieden deze inactieve status binnen 48 uur te betwisten door in te loggen op het account.


Artikel 10 Opschorting activiteiten

 • Mundi behoudt het recht voor activiteiten, waaronder het spaarsysteem, op een ieder moment op te schorten of te beëindigen zonder dat hier rechten aan kan worden ontleent door deelnemer.


Contactgegevens:

Voor vragen, klachten of opmerkingen kunt u schriftelijk contact opnemen:


Mundi B.V.

info@mundi.eco